El blog

ePeriodisme és una plataforma educativa dirigida principalment a docents d’alumnes d’entre 12 a 18 anys (ESO i Batxillerat). El nostre projecte pretén facilitar les eines necessàries per a l’ensenyament del periodisme, promulgant així la importància d’informar i familiaritzar, ja des d’aquesta edat, als joves del funcionament de la seva societat a partir de l’actualitat.

Aquest espai va destinat a la docència a Catalunya, per això els continguts s’ofereixen principalment en català, tot i que cap la possibilitat  d’incloure recurssos en altres llengues per tal de fomentar un aprenentatge més plural.

Objectiu

Aquest projecte té per objectiu familiaritzar els alumnes amb el periodisme. Així, a partir d’aquesta faceta professional, pretenem donar eines als docents per tal de formar alumnes actius, habituats al seu entorn a partir del coneixement de l’actualitat, familiaritzats en la societat on viuen.

Com aconseguir l’objectiu

Treballem mitjançant materials interactius com poden ser continguts audiovisuals  o activitats d’aprenentatge, amb l’objectiu final d’educar en el bon periodisme.

Accions

1. Plantejament de com millorar l’educació en una franja d’edat concreta. Ens decantem per l’ESO i Batxillerat, edats claus en la formació dels joves en el futur camí del coneixement i formació com a persones.
2. Escullim el periodisme com la millor eina d’ensenyament i entendre el món. A partir d’aquí, delimitem el contingut a tractar a la nostra plataforma, així com el format en el qual el presentem (sempre adaptat al públic al qui finalment anirà dirigit; professors i, conseqüentment, alumnes).
3. Repartiment de tasques per garantitzar el funcionament d’un blog actualitzat, perseguint sempre el nostre objectiu.
4. Creació i publicació dels primers continguts, els quals crearàn la primera imatge del nostre espai.
5. Difusió del projecte per tal de donar-lo a conèixer mitjançant les xarxes socials (Facebook i Twitter) i l’escritura SEO dins les nostres públicacions (amb enllaços indexats, categories i etiquetes).
6. Constància pel que fa a publicacions i explotació de les eines promocionals (RSS, Twitter i Facebook).
7. Anàlisis dels primers resultats i plantejament de millores, segons anem veient la reacció del nostre públic a les xarxes socials.
8. Generació constant d’expectativa de noves publicacions més treballades; reportatges en profunditat sobre una temàtica concreta (la qual es definirà segons els interessos del públic, seguint sempre la tasca del nostre projecte).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s