El periodisme 2.0

nuevastecnologias

Font: monografias.com

Internet i les noves tecnologies han revolucionat la societat actual. La interconnexió, la interactivitat i la immediatesa s’han convertit en els patrons que regeixen l’era digital i la linealitat i l’estaticitat han quedat en un segon pla.

El terme “Web 2.0” va ser denominat originalment per Tim O’Reilly l’any 2004, quan volia explicar el pas d’una web on les pagines són documents estàtics, sense actualització periòdica, amb un discurs lineal i on no hi ha interacció per part del usuaris (Web 1.0), a una web interactiva, col·laborativa i on els usuaris no són només consumidors, sinó que es converteixen en productors de continguts (Web 2.0).

Aquest seguit de canvis han estat prou significatius, en la mesura en què han revolucionat per complet algunes de les rutines de la nostra societat. Un clar exemple, es troba en el món del periodisme que, sotmès a les contínues evolucions tecnològiques, s’ha vist empès a fer-se un lloc en aquest nou espai, doncs les característiques que brinda compleixen amb alguns dels requisits necessaris a l’hora de comunicar: és ràpid, d’abast global i genera “feedback”.  Aquestes particularitats han estat exprimides per els mitjans de comunicació, que no han tardat gaire temps en traslladar la seva activitat a la xarxa.

Així doncs, les noves exigències de la professió, no només obliguen a adquirir els coneixements per desenvolupar la tasca del periodista, sinó que a aquesta, s’hi sumen un ampli ventall de competències necessàries per tal dur a terme l’activitat en aquest nou espai. El disseny de plataformes online, el posicionament a les llistes de SEO, la promoció en xarxes socials, el tractament de la interactivitat, la multimedialitat i la participació, són alguns dels aspectes que es tracten a les facultats de comunicació més actualitzades. El trasllat del periodisme a aquesta nova plataforma ha rebut el nom de “ciberperiodisme” i simplement, es refereix al desenvolupament de l’activitat periodística en el context que ofereix la xarxa.

Per altra banda, és evident que tots aquests canvis en la oferta de continguts venen determinats per canvis en la demanda. La demanda de productes informatius ha canviat i cada vegada més, les persones busquen informar-se a mitjançant la web, ja sigui des de ordinadors, dispositius mòbils, tablets… Bé sigui a través d’aplicacions, xarxes socials, motors de cerca o accés directe als espais emissors.

D’aquesta manera, és ja una realitat que internet constitueix una de les principals fonts d’informació per a la nostra societat i és per això que és determinant que el periodisme no perdi aquest tren, doncs es tracta oportunitat per innovar, explotant tots els recursos que la web posa al nostre abast, per tal de oferir una experiència informativa diferent i única als usuaris.

 

Josep Navarro i Xènia Castillo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s