El reportatge

Per tal d’introduir els alumnes en aquest gènere periodístic, primer de tot se’ls ha de donar una definició clara, per tal que puguin diferenciar-lo bé, per les seves característiques, dels altres gèneres periodístics.

– El reportatge és el gènere periodístic per excel·lència del periodisme d’investigació. Parteix, normalment, d’una noticia i intenta aprofundir en aquesta.

Aprofundir en una noticia representa, per una banda, presentar els fets de la forma més completa possible i, a més a més facilitar antecedents; és a dir, estudiar i analitzar tot allò que ha succeït abans del fet noticiós i que hi estigui relacionat i les seves circumstàncies.

A més a més d’això, el reportatge ha d’apropar el tema que es tracta al lector amb protagonistes. En aquest sentit i, ja havent presntat la definició de reportatge, us proposem el visionat dels següents minuts de reportatges, per tal que els alumnes es puguin fer una idea clara de reportatge com a gènere periodístic que, a més d’aprofundir en una notícia, apropa el lector a un fet concret (és important sempre emfatitzar i recordar la definició del què és durant tota l’explicació, perquè no ho oblidin i els hi quedi clar).

A l’hora de presentar el reportatge, abans de visionar-lo, proposem que es faci una breu explicació sobre el què el programa al qual pertany (Salvados), explicant que es tracten de reportatges presentats a més a més amb un tò d’espectacle i humor per part del seu presentador (Jordi Évole); així doncs, presentarem Salvados com una forma de fer reportatges en contrast amb el següent exemple a visionar. És important donar noms als programes i als seus presentadors també per tal que els alumnes, a més a més, es vagin familiaritzant amb els programes i els periodistes. Durant l’explicació, us proposem anar fent pauses per identificar les diferents fonts d’informació tot identificant-les als estudiants com  “gent que proporciona informació a Jordi Évole per a construir el reportatge” (posteriorment relacionarem aquesta anotació amb l’explicació sobre les “fonts d’informació).


Presenteu un altre alternativa de reportatge, el del programa 30 minuts com a reportatge informatiu més rigurós, deixant de banda l’hibridació d’entreteniment-humor-espectacle.

– Importància del contrast de les fonts d’un reportatge

reportatge2

En un reportatge, com a gènere on s’aprofunditza en un tema concret, s’ha de tenir en compte que és molt important el fet de comptar amb un major nombre de fonts d’informació que en la resta de gèneres periodístics (relacionant-ho amb els vídeos anteriorment visionats); quantes més fonts contrastades, més informació es tindrà per a aprofundir i per a comprovar que allò que s’explica és veritat.

Però abans d’avançar, recordem als alumnes què són les fonts d’informació:

Una font d’informació és tot allò que ens proporcioni informació sobre una temàtica concreta. Aquestes fonts poden ser personals (és a dir, persones que tinguin informació sobre el cas) o documentals (arxius, documents, etc.).

Comenteu el fet que és feina dels periodistes escollir bé les fonts d’informació; que siguin persones o documents fiables i relacionats amb el cas en el qual es vol aprofundir i, que abans de fer el reportatge, comprovar per tots els mitjans possibles que així sigui. plantegeu el fet que, si es dóna el cas que alguna font personal vulgui filtrar una informació errónea en el seu benefici, per quedar bé o qualsevol altre cosa, s’estarà informant malament i d’una mentida.

Amb aquesta presentació sobre què és un reportatge es podria realitzar una classe introductòria a aquest gènere. Més endavant, en una altra sessió, es podria aprofundir en la temàtica relacionada amb l’ètica periodística (que engloba també tots els gèneres periodístics); exposeu el concepte de l’ètica en la realització de la informació, inclósa la informació que es mostra en un reportatge, pel fet que s’ha d’informar i fer-ho d’unes formes respectuoses i honestes de les quals (comenteu als alumnes) ja comentareu en una altra sessió sobre l’ètica al periodisme.

Material relacionat
Us proporcionem aquí com a material de suport un document de l’EDU365.cat sobre el reportatge, on s’explica aquest gènere periodístic d’una forma força acadèmica.

Judit Montenegro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s