Debat a les aules

Està clar que no és el mateix comentar una notícia sobre els rescats dels bancs a una classe de primer de batxillerat que a una classe de cinquè de primària. La diferència substancial no radica només en els coneixements bàsics de l’actualitat i la economia, sinó que també hem de tenir en compte la manera en que pensen les persones en aquestes edats. Mentre que durant la infantessa els nens tenen idees i pensaments molt clars, sense plantejar-se massa si entre el blanc i el negre hi pot haver un gris, a l’adolescència ocorre tot lo contrari. Els dubtes protagonitzen els pensaments dels joves en aquesta edat, tant dubtes sobre la seva vida personal com qualsevol altre tema que se’ls hi plantegi. És aquí quan comencen a pensar per ells mateixos i a veure múltiples possibilitats on abans veien una sola realitat.

Cal aprofitar aquesta etapa en què els joves comencen a reflexionar sobre tot allò que els envolta per estimular la seva capacitat de raonament i crítica dintre de l’àmbit del periodisme i l’actualitat.  Si preguntéssim a estudiants de secundària què opinen sobre els telediaris, la majoria dirien que son avorrits, que manipulen tot el que diuen, que només mostren les desgràcies que passen al món, etc. Potser aquesta falta d’interès cap a l’actualitat i el periodisme existeix per una falta de coneixements sobre aquest tema.

Des d’aquest blog, volem animar als professors de secundària a fer un esforç per què això sigui diferent. Si a les aules dels instituts cada setmana es plantegés un debat d’àmbit actual, segur que molts professors es sorprendrien al comprovar la quantitat d’idees i opinions dispars dintre de la classe. Però generar un debat no té perquè ser una cosa fàcil, per què els hi hauria d’interessar a uns estudiants de segon de l’E.S.O. que s’ha anunciat un nou rescat a la banca espanyola? El professor/a pot per exemple preguntar com pensen que els hi pot afectar a ells aquesta mesura o si creuen que es una bona decisió. Segur que molts creuran que això no els hi afecta a les seves vides i famílies, n’hi ha prou amb esmentar-los les repercussions directes que suposa un rescat perquè es desperti una mica més d’interès. A més a més, també podria ser bona idea mostrar-los com tracten la mateixa notícia els diferents mitjans, o explicar-los per què han utilitzat un titular i no un altre. Son temes que, tot i semblar poc atractius per estudiants de secundària, podrien donar resultats sorprenents i debats força interessants. Cap professor/a ha d’esperar un gran debat de cop i volta, dependrà del tema que es plantegi o del paper que prengui el professor: deixar-los parlar sense donar la seva opinió, compartir el que ell o ella pensi, plantejar-los una qüestió sobre el tema, donar-los informació rellevant sobre l’assumpte que no s’esmenti a la notícia, etc.

Ficant a la pràctica aquestos debats, el docent estimularà per una banda el interès cap al periodisme i l’actualitat, i d’altra la capacitat argumentativa dels alumnes, així com aprendre a escoltar opinions diferents i respectar postures contràries. Així doncs, aprofitem aquest potencial de qüestionament i de crítica que tenen els estudiants en aquestes edats per fer-los veure que les notícies que dia a dia surten als diaris els hi afecten d’una manera o altra i que el periodisme és cosa de tots.

María Abadía

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s