Mitjans

Cada mitjà de comunicació treballa i s’organitza de maneres molt diferents. A continuació explicarem les principals característiques de cada un d’ells i proposem un exercici pràctic que acosti als alumnes amb cada tipus de mitjà.

TELEVISIÓ

En qualsevol producció televisiva, és imprescindible un bon treball en equip. Cada membre d’aquest equip posseeix una funció definida i ha de seguir el guió bàsic perquè tot surti perfectament: l’escaleta.

Equips de treball:

Director: dirigeix el programa i controla a tots els equips de treball.

Realitzador: decideix la disposició de les càmeres, els tipus de plans i la combinació dels mateixos al programa.

Regidor: Serveix d’enllaç entre l’estudi i el control. El realitzador li sol passar les ordres al regidor per a que les distribueixi fent senyals amb les mans (per exemple, quant entre en directe o s’ha de tallar el programa per anar a publicitat, etc.)

Operadors de càmera: controlen les càmeres del estudi i segueixen les ordres del realitzador.

Tècnics de so: controlen el volum i la qualitat del so de cada micròfon.

Editors de vídeo: munten els programes mesclant les imatges i els sons.

Presentador/s: condueixen el programa des de plató o exteriors, segons el format.

*S’ha de deixar molt clar als alumnes la importància del treball en equip a la televisió. Si falla una persona, és fa malbé tot el treball.

Quan a televisió es produeix a un espai interior, cal tenir en compte els dos espais clàssics en els que es divideix el treball:

Plató: espai on es situa l’acció recollida per les càmeres.

Control de realització: espai on es controla la gravació del estudi. Es troba                separat d’aquest i reuneix al equip de producció i realització. Des d’aquí el realitzador dona ordres a la resta del equip.

*Quan veiem un programa a la televisió, sembla que el més important són els presentadors o les persones que veiem a la pantalla. Cal que els alumnes entenguin des d’un principi que sense el treball del control, no seria possible la producció d’un programa a la televisió.

La notícia a televisió:Solen durar entorno d’un minut i mig. Es composen de: imatges i so ambient, declaracions de persones i la veu en off del periodista, qui construeix l’argument narratiu.

A tots els informatius de televisió es comença amb el sumari (exposició dels temes dels que es parlarà durant el telediari). La primera notícia del sumari és la notícia del dia, la qual serà també la que iniciarà l’informatiu. El presentador és qui presenta al plató el principi de cada notícia abans de passar a les imatges. La veu en off la pot fer el propi presentador o un altre periodista.

*El sumari no és un simple resum de les notícies, sinó què és una molt bona eina per captar l’atenció de l’espectador i donar a conèixer les notícies del dia i la importància que se li dona a cadascuna de elles. La notícia del dia ens indicarà quin és el tema que consideren més rellevant.

Els informatius televisius tenen l’avantatge de comptar tant amb imatge com a so. La imatge és un recurs molt persuasiu i ajuda a l’espectador a mantenir l’atenció. 

PROPOSTA DE PRÀCTICA

En un grup de unes cinc o sis persones, realitzar un petit telediari amb dos o tres notícies locals. Els alumnes hauran de sortir a buscar imatges per les notícia, també han d’aconseguir alguna declaració dels fets. D’altra banda, han de fer la gravació del telediari al plató, que pot ser qualsevol aula del institut.

Dintre del grup de treball, els membres es repartiran les feines: presentador, càmera i realitzador (la mateixa persona) i realitzador de vídeo (dos o tres persones del grup). Tots els membres poden participar en la cerca d’imatges per les notícies, així com la gravació de les declaracions. És al moment de la gravació al plató quan una persona farà de tècnic de càmera i realitzador i un altre membre de presentador. Per poder muntar el vídeo, els realitzadors poden utilitzar el Movie Maker de Windows, ja que és un programa fàcil i senzill per editar vídeos.

Material necessari: una càmera de vídeo digital

Eines: Manual bàsic per utilitzar Windows Movie Maker

RÀDIO

Com a la televisió, a ràdio també és necessari un treball en equip, tot i que en aquest cas el nombre de persones necessàries és més reduït. Els dos càrrecs bàsics per poder emetre un programa de ràdio són:

Locutor: qui cerca el contingut i locuta.

Tècnic de so: Donen pas a les diferents fonts sonores utilitzant una taula de mescles.

Segons la grandària de la cadena, es poden necessitar altres perfils com els redactors i els realitzadors. Les cadenes de ràdio es solen estructurar per àrees i desprès per programes concrets.

A la ràdio també es diferencien dos espais per treballar:

Control: lloc on treballen els tècnics per donar passar a les fonts sonores (estudi, exteriors, telèfon, música, etc.)

Estudi: es troben els presentadors del programa, així com els col·laboradors i entrevistats. Totes les persones que estan a l’estudi, porten uns auriculars per escoltar altres sons com les sintonies o les entrades de telèfon.

Control i estudi de ràdio

Control i estudi de ràdio

A la ràdio són molt importants els elements de continuïtat per mantenir el ritme i cohesió del contingut durant la programació. Els més importants són:

Sintonia: ràfega sonora quasi sempre musical que identifica un espai en concret.

Careta: és una sintonia a la que es sumen crèdits o algun efecte més elaborat.

Falca: muntatge sonor de breu duració amb fins promocionals (programes, emissores o productes/serveis comercials).

*A la ràdio és molt difícil mantenir l’atenció del oient, per això aquestos elements són molt importants per poder aconseguir un ritme amè.  A diferència que en televisió, quan algú escolta la ràdio no està dedicant tota la seva atenció a això. Normalment escoltem ràdio mentre fem altres coses, com cuinar, conduir, etc. Per aquesta raó mantenir un bon ritme és molt important en aquest mitjà. 

 La noticia a la ràdio: una peça informativa radiofònica es sol composar de so ambient, la veu en off del periodista i les declaracions.

Com a la televisió, tots els informatius de ràdio comencen amb el sumari. Aquest es sol presentar a dos veus, la primera diu una frase o titular de la notícia i la segona amplia la informació breument. El presentador d’un informatiu de ràdio és el fil conductor del programa: presenta les peces informatives però aquestes son locutades per altres periodistes, normalment qui ha escrit la peça. A més a més de donar pas als diferents col·laboradors i periodistes, també s’encarrega d’indicar quan es canvia de secció o d’acomiadar l’informatiu.

*Utilitzar dos veus al sumari és una manera de captar més l’atenció del oient, ja que si ho fes tot la mateixa veu o dos veus molt paregudes, la locució és massa monòtona i pesada.

PROPOSTA DE PRÀCTICA

En grups de cinc o sis persones, els alumnes hauran de gravar un programa de ràdio de uns deu minuts de duració.

Els estudiants poden elegir entre fer un informatiu o qualsevol altre programa temàtic. Per dividir-se la feina, dos o tres poden encarregar-se de buscar i pensar el contingut del programa, mentre que els altres buscaran la sintonia, ràfegues i altres sons necessaris pel programa.

La gravació la poden fer amb una gravadora de veu i per editar qualsevol cosa que necessitin, podran utilitzar el programa d’edició de sons Audacity, que és gratuït i senzill d’utilitzar.

Material necessari: una gravadora.

Eines:

si els estudiants no han utilitzat mai l’Audacity, aquest vídeo els hi ensenyarà les funcions més bàsiques d’aquest programa.

PREMSA

Quant a la informació de la premsa escrita, la seva producció és molt diferent que la dels mitjans audiovisuals. Als diaris existeix una important jerarquia, es tracta d’un disseny piramidal en la base del qual es troben els redactors i en la cúspide els directors.

Algun dels papers més rellevants d’un diari són el redactor cap i el cap de secció. El primer és el màxim responsable de tota la redacció d’un diari, mentre que el segon és l’encarregat de les seves diferents seccions. Una altra de les figures que es troben en les redaccions dels diaris que és imprescindible i poc coneguda és el cap de tancament. Una vegada ja s’han anat els periodistes de la redacció, aquest és el responsable de revisar tot el contingut. Si ocorre una notícia d’última hora quan el diari ja està acabat, el cap de tancament serà qui s’encarregui que aquesta aparegui en la publicació i estigui llest abans de la seva distribució.

Si en radi i televisió utilitzen el sumari per donar a conèixer les notícies més importants del dia, en un diari aquestes apareixen en la portada. En ella es presenten els titulars dels fets més rellevants i s’indica la secció i pàgina a la qual pertanyen. Una altra de les maneres d’esbrinar la importància d’una notícia en un diari és fixant-nos en la ubicació que té a la pàgina i en l’ús de recursos gràfics i elements tipogràfics. Quant més important sigui el fet, les imatges seran més grans i la notícia més extensa.

D’altra banda, tant en radi com en televisió és important el paper dels tècnics que estan a la sala de control. El personal tècnic que trobem en un diari és el que s’encarrega de la rotativa i de la maquinària d’impressió.

GÈNERES D’OPINIÓ

En premsa escrita apareixen elements d’opinió que ni als informatius de radi i televisió podem trobar. Tots els periòdics tenen una secció dedicada a això i els seus protagonistes no són solament els periodistes, sinó que també ofereixen un espai als lectors que vulguin compartir la seva opinió sobre algun tema d’actualitat. Les tres  principals tipologies són:

Editorial: apareix sense signar i respon a la ideologia del periòdic. Es basa sempre en els temes de transcendència social o política.

Columna: ofereix el punt de vista del periodista que l’escriu sobre un tema d’actualitat. El columnista té total llibertat per emetre judicis. Apareix sempre signada i posseeix una ubicació, extensió i periodicitat fixes.

Article: es diferencia de la columna en què el seu autor no és un treballador fix del periòdic i no té ni ubicació ni extensió fixes. Escriu de forma esporàdica i amb total llibertat narrativa.
Com en la secció de “material *docent” del blog ja s’explica l’estructura d’una notícia en premsa, proposarem directament un exercici que el professor pot recomanar als seus alumnes.
PROPOSTA DE PRÀCTICA

En grups d’unes sis o set persones, els alumnes crearan diferents notícies per a un diari. Cada estudiant s’encarregarà d’una secció i, abans de redactar les notícies, es reuniran en un consell de redacció per comentar i triar les notícies de cadascun. Escriurà una notícia cadascun seguint les pautes d’estructura que es dóna en material docent, en l’apartat de “Notícia” (titular + lead + cos). Han de ser notícies d’àmbit local sempre que es pugui, excepte les persones que s’encarreguin de nacional i internacional.
Una vegada han escrit totes les notícies, tornaran a reunir-se per triar què peces es col·loquen en la portada del diari. Quan estigui tot redactat i la portada pensada, redactaran les notícies en “Indesign” donant-los forma d’articles de periòdic (per columnes, afegint fotografies, etc.). Si els sobra espai a la pàgina, poden afegir publicitat.
Hauran de numerar les pàgines i indicar la secció que es tracta i assenyalar també la secció i pàgina de les notícies de portada. Han de recordar signar les notícies amb els seus noms i, si s’animen, inventar-se un nom per al diari.

María Abadía

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s