La Notícia

NOTÍCIA

1.    QUÈ ÉS?

Informació sobre un esdeveniment d’actualitat, considerat d’interès general  que una vegada interpretat i valorat pels periodistes s’explica de la manera més fidedigna possible.

2.    PARA QUÈ SERVEIX?

Per conèixer què passa i què passarà en l’entorn social, polític, econòmic i cultural.
3.    QUINA ESTRUCTURA? 

Té tres parts:

 • Titular:

◦Antetítol: Per il·lustrar la notícia (no hi ha sempre).
◦Títol: Breu. Recull una síntesi de la realitat descrita en la notícia.
◦Cintillo: Classe especial de títol que encapçala una pàgina.
◦Subtítol: Amplifica la informació del títol.
◦Sumari: Resum del desenvolupament de la notícia (no hi ha sempre)

•   Entrada o lead: Conté els elements més rellevants de la notícia.
•   Cos: Desenvolupament de la informació. S’inclouen detalls i dades complementàries.

4.    QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ?

 • La immediatesa
 • La notícia respon a la coneguda fórmula en anglès de les 6W (What, Who, When, Where, Why, How)
¿Qué? Què ha succeït
¿Qui? Qui participa en el succés
¿Quan? En quin moment té lloc aquest succés
¿On? En quin lloc
¿Per què? Per què passa
¿Com? De quina forma es realitza

 

EXEMPLES: 

 

PROPOSTES DE PRÀCTICA:

1. Aprendre a identificar els elements en una pàgina de premsa escrita, així com els de la notícia

Respostas: 1. Secció ; 2. Ilustració d’acompanyament; 3. peu o epígraf de la il·lustració; 4. Títol; 5. Subtítol; 6. Periodista; 7. Paràgraf d’entrada; 8. Destacat; 9. Cos

Ivana Navarro

 

 

 

 

 

 

REPORTATGE

1.    QUÈ ÉS?

Aprofundiment d’un esdeveniment considerat d’interès general que ja ha aparegut com a notícia. Ofereix els antecedents i totes les possibles perspectives sobre aquest esdeveniment.

2.    PARA QUÉ SERVEIX?

Per recordar-li al públic els esdeveniments més actuals oferint-li l’oportunitat de conèixer més detalls sobre aquests, tant en material de narració i descripció com a multimèdia (fotografia, vídeos, enllaços etc).

3.    ¿QUINA ESTRUCTURA?

 • Títol. No és tan informatiu com el de la notícia. És suggeridor i fins i tot literari.
 • Entradilla (no hi ha sempre). Pretén cridar l’atenció perquè aconsegueixi que el reportatge sigui atractiu.

El “cos” s’estructura com una narració:

 • Introducció: Es presenta el tema tractat en el reportatge
 • Desenvolupament: Cronològicament per captar l’atenció
 • Conclusió: S’exposa directa o indirectament, convida al fet que el públic obtingui una reacció sobre aquest tema.

4.    QUINES CARACTERÍSTICAS TÉ?

•És el gènere més lliure en les seves formes expositives.
•Requereix molta informació documental per part del periodista.
•Es barregen el llenguatge informatiu i expressiu.

5.    QUANTS TIPUS?

•Científic: Destaca els avanços científics més actuals perquè els pugui entendre qualsevol públic. Per exemple: reportatges mèdics, astronòmics…
•Explicatiu: Té relació amb un fet notícios i per tant va més lligat a la immediatesa però presenta els diferents punts de vista sobre l’esdeveniment en qüestió, buscant una opinió pública.
•Investigatiu: Tracta temes que no han estat analitzats i que per tant són desconeguts per al públic.
•D’interès humà: Centrat en una persona coneguda o col·lectiu.
•Formal: Molt semblat a la notícia però amb un llenguatge més ampli i una descripció dels antecedents i de les conseqüències desenvolupada.
•Narratiu: Presenta l’esdeveniment com si anés una història.

 

EXEMPLES:

REPORTATGE FORMAL de societat:  http://elpais.com/diario/2010/08/05/sociedad/1280959201_850215.html

REPORTATGE CIENTÍFIC:

JPG2b

Ivana Navarro

L’ARTICLE D’OPINIÓ

1. QUÈ ÉS?

L’article d’opinió és un gènere periodístic d’opinió, com el seu nom indica. En ell es reflecteix la interpretació i mirada de l’autor sobre un tema d’actualitat.

2. PARA QUÉ SERVEIX?

En l’article s’ofereixen valoracions, punts de vista i anàlisi sobre diversos aspectes de la realitat. D’aquesta forma el lector pot acabar posicionant-se d’una forma o una altra segons els arguments que ofereix l’article.

3. ¿QUINA ESTRUCTURA?

L’article d’opinió no té una estructura fixa ja que és un estil molt particular i lliure. No obstant això si que porten un títol poc informatiu i més interpretatiu i en ocasions subtítol. És l’única estructura.

4. QUINES CARACTERÍSTICAS TÉ?

Es caracteritza per la subjectivitat, per la qual cosa hi ha una gran diversitat de maneres d’escriure articles. L’autor empra des de la primera persona del singular, com la segona o el mateix lector s’implica des d’una primera persona del plural.
També és comú que l’article comenci amb alguna anècdota per captar l’atenció del lector i que l’autor inventi personatges.
Normalment s’utilitza l’humor i la ironia perquè el lector desxifri el missatge d’una forma més subtil.

L’article d’opinió va signat. Hi ha dos tipus d’articulistes: els que acostumen a escriure amb periodicitat en el diari i els que escriuen de manera ocasional.

 

EJEMPLOS:

 • Article d’opinió sobre la possibilitat de contribuir a posar-li el nom a la balena del Museu Blau

http://www.lavanguardia.com/encatala/20121227/54358335738/quim-monzo-la-balena.html

 • Article d’opinió de fal·làcies sobre immigrants

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/cinco-falacias-sobre-sanidad-inmigrantes-2194683

 

PROPOSTES DE PRÀCTICA:

 1. L’alumne haurà d’escriure un article d’opinió sobre una de les tres qüestions socials. Haurà de treballar l’argumentació per convèncer als seus companys de la seva posició.  Per a la pràctica l’alumne haurà de documentar-se i experimentarà d’aquesta forma, una de les tasques quotidianes del periodista

 

OPCIÓ 1: Les grans multinacionals petrolíferes estan destruint pobles indígenes en latinoamérica.

OPCIÓ 2: Les noves tecnologies han transformat la forma d’interactuar dels nens. Ara des de petits, demanen als Reis Mags una tablet o un mòbil amb whatsapp en lloc d’uns patins per sortir a jugar al parc.

OPCIÓ 3: La segona esmena de la Constitució dels EUA i el dret a l’autodefensa autoritzen la venda i possessió particular d’armes

Ivana Navarro

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s